Brigitte Bardot.


I love my new trench. Last SAT class today!!!!! PARTY!

You look so scared that they think you're stoned.(Skullset)
Busy day... so tired

City Adventures.
(the cobrasnake)

Jag hittade dessa bilder i går när jag letade igenom mina gamla mappar. Det påminde mig om det för två veckor sedan när jag gick till stan. staden ... Det är en vacker och inspirerande plats. Jag vill åka tillbaka dit snart så jag äntligen kan köpa några stycken från Erin Wasson insamling. Det kommer att bli i februari, och det är vad de sa när jag via e-post dem.

Kommer att parter och få dina bilder tagna av Mark Hunter, vad ett liv. Okej och jag måste få gå på min läxa och matematik projektet innan jag går till min SAT klass. Håller du inte bara avundas mig. Partier och utgör för bilder eller sittande en plats för fyra timmar. Jag tror att jag kommer att gå med alternativ nummer ett.

I found these pictures yesterday when I was looking through my old folders. It reminded me of the two weeks ago when I went to the city. the city... It is a beautiful and inspiring place. I want to go back there soon so I can finally buy some pieces from the Erin Wasson collection. That will be in February, well that is what they said when I emailed them.

Going to parties and getting your pictures taken by Mark Hunter, what a life. Okay well I have to get going on my homework and math project before I go to my SAT class. Don't you just envy me. Parties and posing for pictures or sitting a seat for four hours. I think I will go with option number one.

Alexander Wang.


(oak.com)
This is the first thing on my christmas list.
Detta är den första sak på min jul listan.

Keep dreaming, Cindy.
hålla drömmar, Cindy.

Knit Wear.
(The Cobrasnake, French Vogue)

It is an addiction. Lets leave it at that.

Det är ett beroende. Kan stanna vid detta.

Mer and Mer


Lets brake into the Palace of Versailles and make you a dress.
Vogue Italy.


New York.I am in love with New York. The vibe is like no other. I went this weekend and visited New York vintage and I died, it was heaven.

JAG er i kärlek med New York. Den vibe är lik ingen annan. Jag gick den här helgen och Besöka New York vinskörd och JAG döde den var himmel.


Floral.


So you can probably tell by now that I have a bit of an obsession with floral. Yeah it is sickening, I know. It was freezing out today! Oh and I took the SAT class test. It was so long but not kind of easy. I want to go to American apparel and buy some pulls, I am in the mood for cotton, plaid scarfs, and jazz shoes. Weird. Okay I am off to read The Scarlet Letter. lots of love.

Så du kan nog säga nu att jag har lite av en besatthet med blommor. Ja det är vämjeliga, jag vet. Det var i dag! Åh, och jag tog SAT klass test. Det var så länge men inte typ av lätt. Jag vill gå till American Apparel och köpa lite drar jag på humör för cotton, pläd scarfs, och jazz skor. Konstig. Okej jag bort att läsa Scarlet Letter. massor av kärlek.


Stripes.
Hedi Slimane's Pairs 2008 photos are lovely. The grunge with the stripes and the long loose hair is beyond the perception of something being too good to be true. Now I really want to go shopping. Give me money?

Hedi Slimane's Pairs 2008 bilder är underbara. Den grunge med ränder och lång lös hår är längre än den uppfattning om något är för bra för att vara sant. Nu har jag verkligen vill gå och handla. Ge mig pengar?Dance.I had ballet today and it was very amusing. I did spins and boy did that make me dizzy but it was fun. I think my fifth position is improving. I even got to show off a new leotard today. It has longer sleeves that I like to scrunch up. Ballerinas...

JAG har baletten idag och den var mycket lustig. JAG auktoriserat inte ogift kvinna och pojke auktoriserat inte så pass göra jag huvudet utom den var nöje. JAG tänka min femte position gör bättre. JAG jämn fik till visa bort en ny leotard idag. Den har längre ärm så pass Jag lik till skura upp. ballerinan...

RSS 2.0